Contact

Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas
Gebroeders van Doornelaan 70
5961 BD Horst
E-mail: f.thielen@hetnet.nl
Tel: 077-4657010
KvK nummer: 50014099
Fiscaal nummer: 8224.98.133

Bestuurssamenstelling:
J.H.J.M. ten Brink-Oor, voorzitter
F.M.W. Thielen-Tonnaer, secretaris/penningmeester

Webmaster: Ron Hermans
E-mail: r_hermans1@hotmail.com 

Doelstelling, conform artikel 2 lid 1 van de statuten:
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren vanuit het maatschappelijk middenveld (dit is een vrije vertaling van de Non Governmental Organisations functie) aan het tot stand komen van gedragsverandering. Gedragsverandering gezien vanuit het perspectief van Duurzame Ontwikkeling in de gemeente Horst aan de Maas. De stichting kiest daarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Brundtlanddefinitie van Duurzame Ontwikkeling en hoe deze definitie verder uitgewerkt is in de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties in aandachtsthema’s, te onderscheiden groeperingen, de Millenniumdoelen en/of haar opvolgers en de doorvertaling naar de Nederlandse situatie daarbij gebruik makend van het ontwikkelde instrumentarium en/of haar opvolgers.

Beloningsbeleid:
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie op Pro Deo basis. Gemaakte kosten worden vergoed.