Boeren aan het woord over stikstofuitstoot

Infoavond en presentatie rapport “Boeren aan het woord over stikstofuitstoot – Is er een uitweg uit de stikstofcrisis mét perspectief voor de boeren?”

Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Land-en Tuinbouw Noord-Limburg.

De geïnterviewde personen die actief deelnemen aan de avond zijn: Hans Geurts (melkveebedrijf Veulen), Bart Schrijnwerkers (Boebadoefarm, Beringe) en Andrea Bakker (Natuur- en Milieufederatie Limburg.

Speciale gasten zijn: Professor Dr. Ir. Oene Oenema (Wageningen Universiteit), Sandra Beckerman (Tweed kamerlid voor de SP) en Elly Michielsen (bestuurslid LLTB Noord-Limburg).

Naast de uitgenodigde gasten die een actieve rol gaan vervullen, hebben zich al enkele mensen aangemeld die als publiek naar de avond komen.

Tot op heden zijn dat: raadslid Peter Lalieu (VVD Horst aan de Maas), provinciale statenleden van Limburg: Jorge Wolters (SP), Geert Gabriëls (Groen Links), Lianne Schuuring (PvdA) en Theo Coumans (Bestuurslid LLTB Limburg).

Iedereen is welkom op vrijdag 20 oktober 2023 om 20.00 uur in Openluchtmuseum De Locht? Inloop vanaf 19.30 uur

Deelname is gratis.

Als er vragen of opmerkingen zijn: bel 077-4657010

Met vriendelijke groet,

Francine Thielen-Tonnaer, Horst