Jaarverlsag 2010

Jaarverslag 2010

Op 25 mei 2010 werd bij notariële akte de stichting Leef op Safe Horst aan de Maas opgericht. Het  stichtingsbestuur wordt gevormd door Hanni ten Brink-Oor en Francine Thielen-Tonnaer.
De stichting organiseert bewustwordingsactiviteiten met de uiteindelijke bedoeling het draagvlak te vergroten voor het verkleinen van de mondiale voetafdruk in Horst aan de Maas. Met de slogan “Denk Mondiaal en Handel Lokaal” roepen wij de plaatselijke overheid, boeren, burgers en buitenlui op, om de grootste uitdaging voor het westen in de 21ste eeuw, mee waar te maken. Samen met de gemeente hanteren wij de duurzaamheidmeter om na te gaan of de gemeentelijke beslissingen wel bijdragen aan de verduurzaming van Horst aan de Maas. Daarover blijven wij in gesprek met het plaatselijk bestuur. duurzaamheidsmeter
De footprint is een graadmeter om na te gaan hoeveel “aarde” je als burger gebruikt. Daarvoor vragen wij aandacht van de burger in Horst aan de Maas. footprint

Activiteiten 2010:
De bijdrage aan de Millenniumkrant:
De stichting heeft kopie verzorgd in de Millenniumkrant die eind Mei in Horst aan de Maas verschenen is. De activiteiten van de stichting trachten een bijdrage te leveren aan een drietal voor 2015 gestelde Millenniumdoelen.
Doel 1. Zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
Doel 7. Leven meer mensen in duurzaam leefmilieu.
Doel 8. Is er meer eerlijke handel.

Fotowedstrijd:
Wij maken als stichting deel uit van het Mondiaal Platform Horst aan de Maas.
Op zondag 20 juni 2010 hebben wij in het Gasthoês van Horst een fotowedstrijd gehouden op de manifestatie: “Ontmoet Afrika” georganiseerd door het Mondiaal Platform Horst aan de Maas met als initiatiefnemer de stichting “BE-One”. De fotowedstrijd “vul in en win” bracht  10 plekken in Horst aan de Maas in beeld  waar koffie of bier aangeboden worden met het Max Havelaar keurmerk. En de supermarkt waar geen andere bananen meer te koop zijn dan Max Havelaar gecertificeerde. Max Havelaar: het keurmerk dat garant staat voor Fair Trade. Op vrijdag 23 juli om 14.00 uur in de bibliotheek van Horst vond de trekking van de prijswinnaars plaats door wethouder van Rensch en op vrijdag 17 september verzorgde hij de prijsuitreiking. De gelukkigen waren: Michael Coenders, Agnes Achten en Shilen Mujcic.

Op de foto ziet u achter van links naar rechts: Kees van Lent; Stichting BE-One, Hanni ten Brink; Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas, Ger van Rensch; wethouder gemeente Horst aan de Maas, Marianne van Lenth; Directrice bibliotheek Horst.
U ziet voor op de foto van links naar rechts: Francine Thielen; Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas, Agnes Achten; prijswinnares, Michael Coenders; prijswinnaar, Shilen Mujcic; prijswinnares.

Duurzame Dinsdag:
Op 14 september hebben wij gebruik gemaakt van het burgerspreekrecht in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Daarin hebben wij op ludieke wijze  aandacht gevraagd voor actuele duurzame thema’s toegespitst op de gemeentelijke situatie. We hebben in onze presentatie gekozen voor drie momenten: complimenten, aandachtsmomenten en toekomstperspectief.

Eem compliment voor het innemen van gebruikte verpakkingsmaterialen in Horst.
Aandacht voor het tegengaan van voedselverspilling. De vijfde tas met het té veel aan ingekocht voedsel.
Aandacht voor de toepassing van zonnepanelen.
Aandacht voor Fair Trade producten
Aandacht voor biologische streekgewassen.
Aandacht voor biodiversiteit.
Het schetsen van een hoopvol toekomstperspectief. Daarbij hebben wij een beroep gedaan op het kind in eenieder. Fluiten voor een onbekommerde toekomst.

Om moverende redenen heeft onze aanpak niet geleid tot het beoogde resultaat. Het zoeken naar wegen om deze doelgroep “echt “ te bereiken, blijft een uitdaging.

Zichtbaarheid:
Om de zichtbaarheid van de stichting te vergroten hebben wij een flyer en posters ontwikkeld en herkenbare kleding aangeschaft. Er is een begin gemaakt met het bouwen van een website.

Scholing:
Om onze kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen die van belang zijn  bij het ontplooien van onze activiteiten, nemen wij deel aan landelijke bijeenkomsten die zich richten op het onder de aandacht brengen van duurzame activiteiten. Bijeenkomsten over Duurzame en Solidaire Economie, Nederland krijgt nieuwe energie, naar een ander voedselproductiebeleid dat uitgaat van het recht op voedsel soevereiniteit van alle mensen en bijeenkomsten waarbij vaardigheden aan de orde komen die nodig zijn om onze doelgroep met de duurzame boodschap te bereiken.

Samenwerking:
Onze activiteiten kwamen tot stand in samenwerking met:
De gemeente Horst aan de Maas, Het Mondiaal Platform Horst aan de Maas, Biblionu, Fotoclub Horst, Museum “de Kantfabriek”, Streekmuseum “de Locht”, Wienes Zorgboerderij, café Cambrinus, café-restaurant Liesbeth, Openbare basisschool Weisterbeek, basisschool de Doolgaard, biologisch tuinbouwbedrijf Vollenbergh, PLUS supermarkt in Horst, Wereldwinkel Horst, Stichting BE-One, De Echo van Horst, Weekblad Hallo, ’t Klôkske van Sevenum, de Mededelingen van Grubbenvorst, Trompetter-E3 Journaal, Peelweb en Streekomroep Reindonk.

Financiën:
Om onze doelen te kunnen realiseren, doen wij een beroep op de middelen die de gemeentelijke overheid doet toekomen aan het Mondiaal Platform Horst aan de Maas voor het ontwikkelen van bewustwordingsactiviteiten.

Plannen voor 2011:
Ruimer inzetten van social media o.a. het ontwikkelen van een website.
Aanhaken bij landelijke duurzame acties en deze pro-actief inzetten in Horst aan de Maas.
Nauw samenwerken met initiatiefnemers op duurzaamheidthema’s.
Continuering van de samenwerking met de plaatselijke overheid.
Blijven streven naar draagvlakverbreding onder de inwoners van Horst aan de Maas.

Verslag: Francine Thielen-Tonnaer