Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

MAMA TERRA MOEDER AARDE
We ontwikkelen een kwartetspel met het oog op bewustwording van de klimaatproblematiek. Het spel is toegankelijk vanaf 10 jaar. Op de foto de jonge ambassadeur, Sanne Thielen.

 

De bibliotheek van Horst aan de Maas omarmt het initiatief en neemt het spel op in haar basisschoolprogramma. De dames, Hanni ten Brink-Oor (links) en Francine Thielen-Tonnaer introduceren het spel in de bibliotheek van Horst.

 

Wij zijn op de braderie in Horst en brengen ‘duurzame thema’s onder de aandacht. Test je kennis en waag een gokje op het rad van fortuin.

En verder laten wij weten: Mega aandacht bij de burger wordt gevraagd voor de implementatie van de wettelijke energietransitie en die stip aan de horizon, gezondste regio 2025. Maar waar is het geheel?
Om de Parijs doelen te bereiken zijn de burgers aan zet maar zullen er nog vele transities in de economische bedrijvigheid in Horst aan de Maas dienen te gebeuren.
Waarom gaat het daar niet ook over? Het zou fair zijn als de verantwoordelijke plaatselijke overheid bij de betrokken burger het totaal plaatje onder de aandacht zou brengen.
Met zoveel bio-industrie, mega kassen en mest verwerkende bedrijven? Hoe zal het dan vanaf nu gaan met het in balans brengen van de bodem en het water ten gevolge van bemesting, het gebruik van pesticiden op het land en in kassen en de hoeveelheden antibiotica die aangewend wordt in de bio-industrie waarbij we bovendien een sterke toename van vervoerbewegingen en geurontwikkeling hebben te verwachten.
Als je nadenkt over de economische bedrijvigheid die in volume nog almaar staat uit te dijen dan zou het zo maar kunnen dat we in 2025 niet de gezondste maar de stront-ste regio zullen zijn.

Francine Thielen-Tonnaer