Films

Running Dry  60 minuten
In alle werelddelen zijn de economieën gericht op produceren tegen de laagste prijs. Ten koste van veel. Van teveel. Er zijn open riolen ontstaan en veel grondwater is te vervuild om te gebruiken.
Internationaal zal er veel meer samen gewerkt moeten worden  om de wereldwijde vervuiling met alle catastrofale gevolgen van dien het hoofd te bieden.  Gebrek aan gezond water is aanleiding tot honger, ziekte, slechte educatie en armoede. Dit alles is een basis voor terrorisme.

Meat the truth  50 minuten
Ook de voedselvoorziening is opgenomen in het wereldwijde systeem van produceren tegen de laagste prijs met zo min mogelijk mensen. De protectie om er voor te zorgen dat het recht op voedsel , een mensen-recht ,tot zijn recht kan komen,  is komen te vervallen. De voedselvoorziening  is over gelaten aan de spelregels van de “VRIJE MARKT”met verstrekkende  gevolgen voor mens, dier als wel voor het ecosysteem als geheel. Er komen steeds meer mensen op de wereld die moeten leven onder de armoedegrens. Die niet in staat zijn om over het meest basale voedsel te kunnen beschikken terwijl in de veehouderij de wereldwijde graanoogst voor 50 % gevoerd wordt aan dieren.
Welke stappen kunnen wij, consumenten,  zetten om een bijdrage te leveren aan het terug dringen van de gevolgen van deze wijze van produceren.

Cradle to Cradle 55 minuten Aan het woord: De Duitse chemicus Michael Browngart en de Amerikaanse architect William Mac Donough.
Het besef is wereldwijd groeiende, dat :
1.Het afvalprobleem gigantische vormen is gaan aannemen
2.Grondstoffen niet eindeloos beschikbaar zijn
3. De concentratie van industrieën rondom de grote steden leidt tot ontvolking van het platteland en  overbevolking van de steden.
4.  Water, bodem en lucht een vervuilingsgraad hebben bereikt hetgeen een bedreiging vormt voor mensen, dieren en het gehele ecosysteem.
De Duitse chemicus Michael Broungard en de Amerikaanse  William Mac Donough staan een totaal nieuwe aanpak voor. En deze aanpak heeft verstrekkende gunstige gevolgen op alle andere problematieken ontstaan door de gebruikelijke manier van produceren.

Taste the Waste 50 minuten
Het besef is wereldwijd groeiende, dat :
1.  De respectloze wijze van omgaan met geproduceerd voedsel  moet stoppen.
2.  De consument het verschil kan maken
3.  Overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
4.  De helft van de voedselproductie wordt nooit geconsumeerd.
5.  Water, bodem en lucht bereiken een veel te hoge vervuilingsgraad mede veroorzaakt door de productie van voedsel en dan te weten dat 3.000.000.000 mensen ondervoed zijn.

Eerder vertoond:
China Blue  van Micha X. Peled 2006 Nederlands Ondertiteld
De 16-jarige Jasmine is één van de miljoenen, vaak piepjonge arbeiders die het arme Chinese platteland verruilen voor de fabriek in de hoop dat ze hun achtergebleven familie met hun salaris kunnen helpen.  China Blue vertelt het verhaal van Jasmine en haar collega’s van binnen uit en geeft zo een des te schokkender beeld van de gevolgen van een overspannen textielmarkt, waarin de grote westerse merken alles bepalen en fabrieksarbeiders de prijs.
Schone kleren


De 16-jarige Jasmine aan het werk als losse draadjesknipster.

Zie ook:
movies that matter
Wiek Lenssen filmprodukties