Quotes

Quotes:

De economische stellingen van pater van der Hoff:

  1. Economie is er ten dienste van mensen en niet omgekeerd;
  2. ontwikkeling wordt afgemeten aan mensen en niet aan zaken en geld;
  3. groei en ontwikkeling zijn twee verschillende dingen; ontwikkeling gaat niet perse door groei;
  4. geen enkel economisch proces kan zich voltrekken in de marge van wat ecosystemen leveren;
  5. economie is een onderdeel van een groter begrensd en gesloten geheel, de biosfeer; dus is oneindige groei een onmogelijkheid.

Guus Geurts ( publicist, auteur, fotograaf, milieubeleidkundige)oktober 2011
Ik ga in hongerstaking. Ik wil later aan mijn kind kunnen vertellen dat ik er alles aan gedaan heb om te laten weten dat het landbouwbeleid anders moet.

Mahatma Gandhi
De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht.

Michael Browngart ( Duits chemicus) en William Mac Donough ( Amerikaanse architect)
Cradle to Cradle( van wieg tot wieg ) Denken van wieg tot wieg is een  doorbraak in het denken waarbij het welbevinden van mens, dier en natuur centraal staan  en ten goede komen aan rendabele productiemethoden met toekomst.

Michael Gorbatsjow ( aan de oorsprong van de perestrojka in Sovjet Rusland)
Armoede en water hebben dezelfde bron.

Michael Gorbatsjow en Simon Peres (President Israel  voorstander tot overleg met de Palestijnen)
Land is oorlog en water is vrede.

Michel Scholte (Workshop leider The Real Price, Rio+20 Rotterdam 30 mei 2012)
De toekomstige armen subsidiëren( betalen nu mee)  het voedsel van de mensen die nu het goedkope voedsel kopen

Naam onbekend
Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Patrick Schaevers
Zet eens een boom op over Duurzame samenleving, beter nog, plant een boom.

Wiek Lenssen
Rijke mensen hebben nooit genoeg.

Wiek Lenssen
Het houden van varkens hier, zorgt ervoor dat mensen in Brazilië doodgeschoten worden.