Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

ENERGIEBESPARING HORST AAN DE MAAS
DE NIEUWSBRIEF DUURZAAM HORST AAN DE MAAS
DE AMBITIE HORST AAN DE MAAS GEZONDSTE REGIO 2025

De woonkern Kronenberg gaat energie zelfvoorzienend worden, een nieuwe focus op beleidsniveau van de gemeente Horst aan de Maas. Een mooie opmaat naar volledige energie zelfvoorziening in de toekomst. Proficiat gemeente Horst aan de Maas toch echt iets in de richting van de geformuleerde Parijse klimaatdoelen.

De gemeentelijke nieuwsbrief DUURZAAM HORST AAN DE MAAS ziet het licht. Wij zien uit naar een aandachtsplek voor Fair Trade. Misschien in 2018?
Wij worden bij onze Fair Trade acties aangemoedigd door regionaal en landelijk support.
Gemeente Oss een voorbeeld voor gemeenten om in te zetten op Fair Trade.

Op maandag, 26 juni 2017 bezoeken wij de Fair Trade Zuid bijeenkomst in Oss. Het vlammend betoog van de burgemeester van Oss geeft energie. De kansen om Fair Trade gemeente te worden en te kunnen blijven is mogelijk als het omarmd wordt door gemeentelijk beleid aldus de burgemeester van Oss.

Fair Trade proeverijactie in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op dinsdag 2 mei 2017.

Hoe werkt de ambitie om de gezondste regio 2025 te worden?

Door het organiseren van bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, komt het thema NAAR MEER GEZOND voorbij. Zeer de moeite waard. Maar bij de bijeenkomsten valt het op dat de thematieken benaderd worden alsof er in de mindset van de sprekers geen bewustzijn is dat plaatselijk handelen mondiale implicaties heeft.

WANNEER ZAL HET BEWUSTZIJN IN DE HOOFDEN VAN MENSEN DIE ZICH HARD MAKEN VOOR GEZONDHEID DOORDRINGEN DAT GEZOND DENKEN DENKEN IS VANUIT MONDIAAL PERSPECTIEF, VANUIT DE DRAAGKRACHT VAN DE AARDE EN AL HAAR BEWONERS.
O ja, we vangen statushouders op dat doen we wel.

Maar vanuit het bewustzijn dat wij menig gedrag laten zien waardoor wij bijdragen aan het in stand houden van de armoede en bij gevolg dus ook bij het ontnemen van kansen op een gezond leven elders, daarover blijft het op beleidsniveau en bij de ambitie gezondste regio stil.
Durven we nog steeds niet onder ogen te komen hoe wij in Horst aan de Maas produceren met wereldwijde negatieve implicaties voor het opbouwen van een gezond bestaan elders?

Zijn we niet genoeg HORST AAN DE MAAS MINDED als we dat er bij betrekken? Belanghebbenden hebben hun tentakels in alle richtingen van het economisch concept in de dierhouderij en de mega productie in de tuinbouw met de inzet van arbeidsmigranten. Ja, die werken maar hoe het gesteld is met hun rechten als medeburgers. Daar gaat het ook niet over.

Francine Thielen-Tonnaer, secretaris Horst, januari 2018