Mechanische bestrijding groenbemesters

Lees hier hoe Mark de Beer van adviesbureau Groenkracht denkt dat mechanische bestrijding van groenbemesters een haalbaar alternatief is voor glysfosaat. Tevens vind je hier meer nieuws m.b.t. Smart Farming.