Stikstofcrisis biedt kansen voor anders boeren

Natuur en Milieufederatie Limburg

Editie juni 2022

Stikstof verminderen en meer boeren erbij

Helaas lijkt het er in de media op alsof er geen boer meer overblijft als gevolg van de voorgestelde stikstofreductie. Deze polarisatie helpt niet om de decennialange overbelasting van de natuur te keren. Het probleem ontkennen ook niet.

Lees meer

alt_text

Onderzoek nodig naar effecten van elektrische stromen in zonneparken op dassen

Bodemzorg Limburg wil op de voormalige vuilstort Venrays Broek een zonnepark realiseren. Bij de landschappelijke inpassing van het beoogde zonnepark met een capaciteit van 6 Mw zal rekening worden gehouden met de aanwezige dassenburchten. In een zienswijze pleiten we ervoor om tevens onderzoek te doen naar het effect van elektrische stromen en magneetvelden op dieren zoals de das.

Lees meer

alt_text

MAA besluit in het licht van de huidige stikstofreductiedoelen

Op 3 juni jl. namen Provinciale Staten het besluit om het regionale vliegveld MAA (voorlopig) in de lucht te houden. Andrea Bakker, onze adviseur Transitie landbouw & Milieu, vraagt zich af of de provincie met de kennis van nu tot een andere beslissing was gekomen. Want sluiting van MAA scheelt niet alleen een hoop belastinggeld, maar ook bijna 82.000 kg stikstof per jaar.

Lees meer

alt_text

Even voorstellen:

Hey! Ik ben Thomas Plessius, 17 jaar uit Roermond.

Vanaf eind juni ga ik met veel enthousiasme aan de slag bij NMF Limburg! Mijn focus ligt op het helpen opbouwen van het jeugdplatform. Naast school hou ik me actief bezig met klimaatrechtvaardigheid via ‘Fridays for Future’; een beweging gestart door Greta Thunberg.

alt_text

Het doel van de NMF Limburg om een sterk jeugdplatform neer te zetten past erg goed bij mijn idealen. Jongeren moeten een echte stem krijgen, die zwaar meetelt. De klimaatcrisis gaat namelijk over ons en onze toekomst. Ik merk dat er veel initiatieven ontstaan om jongeren te betrekken bij duurzaamheid maar dat die vaak op niets uitdraaien. Waarom? Ik denk omdat er naar jongeren eigenlijk nog steeds niet wordt geluisterd en vooral aan “youth washing” wordt gedaan.

Ik zie het nu als mijn grote uitdaging om hier verandering in te brengen, jongeren echt een stem te geven die meetelt, en zo een betrokken groep op bouwen. Ik verheug mij in ieder geval heel erg op de komende maanden, en kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten!

Copyright © 2022 Natuur en Milieufederatie Limburg

Natuur en Milieufederatie Limburg

Kapellerpoort 16041 HZ Roermond

Wij hebben een nieuw telefoonnummer:

06-13966089

Onze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar. Wil je deze niet meer ontvangen? Dan kun je je eenvoudig uitschrijven

CBF Erkend      Nationale Postcode Loterij  Provincie Limburg