Jaarverslag 2014

Afwachten tot de gevestigde orde zich bewust wordt van de noodzaak tot verandering, is geen optie. Voor wie echt durft na te denken, weet, dat het neoliberale systeem staat voor; steeds meer produceren met steeds minder mensen tegen de allerlaagste prijs, de weg die leidt tot ontwrichting en uitputting van de aarde en schaadt de mensen die er wonen. Lees meer in ons Jaarverslag 2014:

Jaarverslag 2014. Leef op Safe Horst aan de Maas